Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, een praktische verkenning in vogelvlucht

De Eerste Kamer heeft op 10 november jl. de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen en zal op 1 juli aanstaande in werking treden. Maarten Appels en Frederike van Harskamp gaan in op de veranderingen die deze wet met zich meebrengt, welke gevolgen deze wet heeft in de praktijk voor vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
Onderwerpen
- Doel en achtergrond van de wet
- Codificatie Raad van Toezichtmodel (two-tiermodel);
- Welke gevolgen heeft de invoer van het Raad van Toezichtmodel bij verenigingen en stichtingen?
- Invoering one-tiermodel (monistisch model);
- Hoe werkt het one-tiermodel?
- Taakvervulling en besluitvorming (meervoudig) stemrecht en belet en ontstentenis
- Tegenstrijdig belang
- Gevolgen ten aanzien van ontslag van bestuurders (en toezichthouders);
- Verscherping aansprakelijkheid;
- Praktische aanbevelingen / overgangsrecht

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail.
Sprekers
Maarten Appels, counsel/toegevoegd notaris Van Doorne N.V.
Frederike van Harskamp, senior medewerker/kandidaat-notaris Van Doorne N.V.​

Datum en tijd
Donderdag 18 februari van 10:00 - 11:00 uur

Deel dit webinar