Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Arbeids-en faillissementsrecht ten tijde van Corona

In dit webinar bespreken we onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht en faillissementsrecht die belangrijk zijn in deze nog steeds voortdurende Corona-crisis. Wat arbeidsrecht betreft zullen we ondermeer ingaan op het tijdens of als gevolg van de Corona-crisis eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, reorganiseren en/of gedwongen ontslag onder de WWZ, selectie van personeel en de medezeggenschap. De arbeidsrechtelijke vragen die tijdens het webinar in ieder geval aan de orde komen staan hieronder genoemd.  
 
Corona en arbeidsrechtelijke gevolgen
 • eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden ter voorkoming van zwaardere maatregelen, mag dat?
 • is er recht op loon bij niet werken ivm Corona? Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het gewijzigde artikel 7: 628 BW (van 'geen arbeid, geen loon' naar 'geen arbeid, wel loon, tenzij').
 • hoe om te gaan met vakantiedagen, nu massaal vakanties worden gecanceld? 
 • is het oordeel anders als de werkgever overheidssteun geniet?
 • is er een 'recht' op thuiswerken ontstaan?
 • mag de werknemer die zich niet conformeert aan de RIVM regels worden ontslagen, of...?
 • het laatste redmiddel; gedwongen ontslag/reorganisatie onder de WWZ.
 • selectie van het personeel (afspiegelen is de hoofdregel).
 • sociaal plan verplicht?
 • rol OR en bonden.
 
Daarnaast zullen wij vragen en onderwerpen behandelen die spelen tijdens of als gevolg van de Corona-crisis op het gebied van het faillissementsrecht. Daarbij zal aandacht worden besteed aan NOW-perikelen in faillissement en doorstart na faillissement. Ook zal worden ingegaan op de onderneming in zwaar weer en wat een onderneming voorafgaand aan een faillissement zou moeten doen of juist zou moeten nalaten. Meer specifiek zullen de volgende vragen op het gebied van faillissementsrecht worden behandeld.
 
Corona en gevolgen op het gebied van faillissement
 • wat mag je als ondernemer wel of niet doen wanneer een faillissement nadert?
 • wat zijn onrechtmatige selectieve betalingen?
 • het aangaan van nieuwe verplichtingen, waar op te letten?
 • moet een NOW-subsidie in faillissement worden terugbetaald? Wat is de rang van de vordering van UWV in het faillissement? En kan bestuurdersaansprakelijkheid bestaan bij misbruik van de NOW-subsidie?
 • waar op te letten bij doorstart door faillissement? Wat is de positie van de pandhouder en/of hypotheekhouder? Hoe zit het met personeel en overgang van onderneming? Hoe om te gaan met dwangcrediteuren, eigendomsvoorbehoud en recht van reclame? 
Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail.
Sprekers
Mr. C.B.G. (Cathelijn) Derks, partner / advocaat, Sterc Arbeidsrecht Advocaten
Mr. M.J.H. (Martijn) Vermeeren, partner / advocaat, Buren Legal Tax Notary
Mr. L.S.E. (Laurens) Prickartz, senior associate / advocaat, Buren Legal Tax Notary

Gespreksleider
Yvette van Gemerden

Datum en tijd
Dinsdag 24 november van 15:00 - 17:30 uur        
Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar